Tiếng Đức nâng cao

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách sang tạo: Dành cho người đã có kiến thức B2 muốn học chuyên sâu nâng cao. Muốn sang Đức học thạc sĩ cao học, xin học bổng du học:

Đức C1:
Có thể hiểu những văn bản dài và khó, đồng thời tóm tắt được những ý chính. Có thể nói trôi chảy mà không gây cảm giác về việc phải dừng lại để chọn lựa từ ngữ. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, nghề nghiệp và nghiên cứu một cách hiệu quả và linh hoạt. Có thể diễn đạt những mối quan hệ phức tạp một cách rõ ràng và chi tiết.

Đức C2:
Có thể hiểu mọi vấn đề khi nghe và đọc một cách dễ dàng. Có thể thu thập thông tin từ mọi nguồn (nghe, đọc) và đưa lại thông tin một cách ngắn gọn. Có thể diễn đạt một cách thoải mái, trôi chảy và chính xác; làm rõ được những ngữ nghĩa tinh tế và phức tạp trong các ngữ cảnh khác nhau.

Khóa học              Thời gian học Học phí Chứng chỉ đạt được
Tiếng Đức C1 Theo nhu cầu của học viên 9.000.000 Trình độ C1, C2
Tiếng Đức C2 Theo nhu cầu của học viên 9.000.000