Học tiếng Đức sơ cấp A2

Đức A2 ( Được chia làm A2.1 và A2.2) Dành cho người đã học qua A1:

Có thể hiểu được những câu thông thường liên quan trực tiếp tới bản thân hoặc cá nhân người đối thoại (ví dụ: thông tin về bản thân, gia đình, công việc, mua bán…). Có thể hiểu các ngữ cảnh đơn giản, thường nhật. Bằng các mẫu câu đơn giản, có thể miêu tả về gia cảnh bản thân và quá trình học hành.

Khóa học Thời gian học Học phí Chứng chỉ đạt được
Tiêu chuẩn A2.1 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 3.200.000 Học xong 2 khóa đạt trình độ A2
Tiêu chuẩn A2.2 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 3.500.000
Siêu tốc A2 Sáng hoặc chiều tất cả các ngày trong tuần 7.000.000 Đạt trình độ A2