Học tiếng Đức trung cấp B1

Đức B1: ( Được chia làm B1.1 và B1.2) Dành cho người đã học qua A1 và A2 hoặc có kiến thức tương đương A2:

Có thể hiểu được các ý chính nếu người đối thoại nói chuẩn và nếu nội dung câu chuyện liên quan đến các ngữ cảnh quen thuộc như công việc, trường học, giải trí… Có thể tự vượt qua được hầu hết các vấn đề giao tiếp khi du lịch. Có thể diễn đạt một cách đơn giản và logic về các chủ đề cá nhân thường nhật. Đã có thể kể về các kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ và hy vọng. Có thể giải thích đơn giản về các kế hoạch và dự định.

Khóa học Thời gian học Học phí Chứng chỉ đạt được
Tiêu chuẩn B1.2 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 3.800.000 Học xong 2 khóa đạt trình độ B1
Tiêu chuẩn B1.2 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 4.000.000
Siêu tốc B1 Sáng hoặc chiều tất cả các ngày trong tuần 8.000.000 Đạt trình độ B1