Học tiếng Đức trung cấp B2

Đức B2: ( Được chia làm B2.1 và B2.2) Dành cho người đã học qua B1 hoặc có kiến thức tương đương B1:

Có thể hiểu những nội dung chính của các văn bản với nội dung tổng hợp về một chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng; cũng có thể hiểu những trao đổi về chuyên ngành. Có thể đối thoại thoải mái và trôi chảy, nói chuyện với người bản ngữ không còn là chuyện khó khăn. Có thể diễn đạt các ý tưởng về các chủ đề một cách rõ ràng và chi tiết; có thể trình bày một vấn đề và đánh giá điểm mạnh cũng như điểm yếu của các giải pháp được đưa ra.

Khóa học Thời gian học Học phí Chứng chỉ đạt được
Tiêu chuẩn B2.1 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 3.800.000 Học xong 2 khóa đạt trình độ B2
Tiêu chuẩn B2.2 Tối ( 3 buổi/ 1 tuần) 4.000.000
Siêu tốc B2 Sáng hoặc chiều tất cả các ngày trong tuần 8.000.000 Đạt trình độ B2